התקן אלקטרוני המקטים את האמפליטודה של אות אופטי RF