בקרת חשמל סטטי, בטיחות באתר ומוצרי ניקוי לחדר 3647