פריט

Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
P4830B FERRITE KIT, EXP CABLE & CONNECTOR FAIR-RITE
0199000005
FERRITE KIT, EXP CABLE & CONNECTOR 2
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $187.51
More prices available
כמות:
N9W5E3M FERRITE CORE, FLAT CABLE, 51MM X 1.3MM, 300 OHM FAIR-RITE
0431163951
FERRITE CORE, FLAT CABLE, 51MM X 1.3MM, 300 OHM 421
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $11.12
More prices available
כמות:
F2Z6DY FERRITE CORE, SPLIT, 12.7MM FAIR-RITE
0431164181
FERRITE CORE, SPLIT, 12.7MM 1,560
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $6.89
More prices available
כמות:
NGWG1XA FERRITE CORE, SPLIT, 12.7MM, 260 OHM/100MHZ FAIR-RITE
0431164181
FERRITE CORE, SPLIT, 12.7MM, 260 OHM/100MHZ 10,110
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $5.75
More prices available
כמות:
F2Z6F0 FERRITE CORE, SPLIT, 6.3MM, 310 OHM FAIR-RITE
0431164281
FERRITE CORE, SPLIT, 6.3MM, 310 OHM 12,103
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $3.43
More prices available
כמות:
NSSQ54A FERRITE CORE, SPLIT, 6.3MM, 310 OHM/100MHZ, 300MHZ FAIR-RITE
0431164281
FERRITE CORE, SPLIT, 6.3MM, 310 OHM/100MHZ, 300MHZ 61,496
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $3.33
More prices available
כמות:
F2Z6E0 FERRITE CORE, SPLIT, 4.9MM, 280 OHM FAIR-RITE
0431164951
FERRITE CORE, SPLIT, 4.9MM, 280 OHM 3,363
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $3.11
More prices available
כמות:
NYCK1S4 FERRITE CORE, SPLIT, 4.9MM, 280 OHM/100MHZ, 300MHZ FAIR-RITE
0431164951
FERRITE CORE, SPLIT, 4.9MM, 280 OHM/100MHZ, 300MHZ 34,458
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $3.22
More prices available
כמות:
F2Z6EU FERRITE CORE, SPLIT, 10.15MM FAIR-RITE
0431167281
FERRITE CORE, SPLIT, 10.15MM 6,454
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $3.97
More prices available
כמות:
NSDWSV9 FERRITE CORE, SPLIT, 9.85MM, 240 OHM/100MHZ FAIR-RITE
0431167281
FERRITE CORE, SPLIT, 9.85MM, 240 OHM/100MHZ 29,463
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $4.25
More prices available
כמות:
F3BUYC FERRITE CORE, SPLIT, 18.5MM FAIR-RITE
0431173551
FERRITE CORE, SPLIT, 18.5MM 687
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $7.57
More prices available
כמות:
PDBRNG FERRITE CORE, SPLIT, 18.5MM, 220 OHM/100MHZ FAIR-RITE
0431173551
FERRITE CORE, SPLIT, 18.5MM, 220 OHM/100MHZ 10,162
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $9.62
More prices available
כמות:
F2Z6DA FERRITE CORE, SPLIT, 4.9MM, 180 OHM FAIR-RITE
0431173951
FERRITE CORE, SPLIT, 4.9MM, 180 OHM 2,484
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $2.50
More prices available
כמות:
NYCK1UW FERRITE CORE, SPLIT, 4.9MM, 180 OHM/100MHZ, 300MHZ FAIR-RITE
0431173951
FERRITE CORE, SPLIT, 4.9MM, 180 OHM/100MHZ, 300MHZ 21,061
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $2.60
More prices available
כמות:
N13D6H0 FERRITE CORE, SPLIT, 18MM, 380 OHM/100MHZ, 300MHZ FAIR-RITE
0431176451
FERRITE CORE, SPLIT, 18MM, 380 OHM/100MHZ, 300MHZ 6,217
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $11.69
More prices available
כמות:
F2Z6EA FERRITE CORE, SPLIT, 25.15MM FAIR-RITE
0431177081
FERRITE CORE, SPLIT, 25.15MM 1,207
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $20.67
More prices available
כמות:
NKA56EP FERRITE CORE, SPLIT, 25.15MM, 375 OHM/100MHZ FAIR-RITE
0431177081
FERRITE CORE, SPLIT, 25.15MM, 375 OHM/100MHZ 3,521
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $23.25
More prices available
כמות:
F2Z6EY FERRITE CORE, FLAT CABLE, 51MM FAIR-RITE
0443163951
FERRITE CORE, FLAT CABLE, 51MM 200
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $10.53
More prices available
כמות:
NSDWSVN FERRITE CORE, FLAT CABLE, 51MM X 1.3MM, 290 OHM FAIR-RITE
0443163951
FERRITE CORE, FLAT CABLE, 51MM X 1.3MM, 290 OHM 1,101
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $6.75
More prices available
כמות:
NZCXT9P FERRITE CORE, FLAT CABLE, 64MM X 1.3MM, 290 OHM FAIR-RITE
0443 164 051
FERRITE CORE, FLAT CABLE, 64MM X 1.3MM, 290 OHM 171
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $12.02
More prices available
כמות:
F2Z6DN FERRITE CORE, SPLIT, 12.7MM FAIR-RITE
0443164151
FERRITE CORE, SPLIT, 12.7MM 3,163
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $6.29
More prices available
כמות:
NW4NCKH FERRITE CORE, SPLIT, 12.7MM, 250 OHM/100MHZ FAIR-RITE
0443164151
FERRITE CORE, SPLIT, 12.7MM, 250 OHM/100MHZ 10,604
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $5.13
More prices available
כמות:
F3BUYE FERRITE CORE, SPLIT, 6.3MM, 275OHM FAIR-RITE
0443164251
FERRITE CORE, SPLIT, 6.3MM, 275OHM 19,608
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $3.28
More prices available
כמות:
NYRASY1 FERRITE CORE, SPLIT, 6.3MM, 275OHM/100MHZ, 300MHZ FAIR-RITE
0443164251
FERRITE CORE, SPLIT, 6.3MM, 275OHM/100MHZ, 300MHZ 24,134
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ $3.80
More prices available
כמות: