אביזרי גזע

חזור>>

External Width

Product Range

Accessory Type

COUPLING, TRUNKING, 80X40

 • Lion #: FHVH2K
 • COUPLING, TRUNKING, 80X40
 • Manufacturer & SKU:HELLERMANNTYTON 181-50840
 • Description:COUPLING, TRUNKING, 80X40
 • Availability: Not Available
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 5.27$ , More prices available

WIRING DUCT RIVETS

 • Lion #: NVD05ZK
 • WIRING DUCT RIVETS
 • Manufacturer & SKU:PANDUIT NR1-C
 • Description:WIRING DUCT RIVETS
 • Availability: 45  10-20 B. Days
 • Pack Size: 100 Package
 • Prices: 1+ 21.16$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

DUCT COVER

 • Lion #: NHPUT1N
 • DUCT COVER
 • Manufacturer & SKU:PANDUIT HC1.5LG6
 • Description:DUCT COVER
 • Availability: 78  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 Feet
 • Prices: 6+ 2.67$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל


Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
FHVH2K COUPLING, TRUNKING, 80X40 HELLERMANNTYTON
181-50840
COUPLING, TRUNKING, 80X40 Not Available 1 Each
 • 1+ 5.27$
More prices available
NZRS1HU
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER, WHITE, PVC, 57.2MM W, 1.82M L PANDUIT
C2WH6
DUCT COVER, WHITE, PVC, 57.2MM W, 1.82M L 408
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 2.79$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
P12Y26P
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER, BLACK, PVC, 31.8MM W, 1.8M L PANDUIT
C1BL6
DUCT COVER, BLACK, PVC, 31.8MM W, 1.8M L 774
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 1.13$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
P12ZKH6
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, BLACK, PVC, 57.2MM W, 1.83M L PANDUIT
C2BL6
WIRING DUCT COVER, BLACK, PVC, 57.2MM W, 1.83M L 24
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 2.79$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NVD05ZK
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT RIVETS PANDUIT
NR1-C
WIRING DUCT RIVETS 45
10-20 B. Days
100 Package
 • 1+ 21.16$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NUCMZ3V
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 57.2MM W, 1.83M L, PER FT PANDUIT
C2LG6
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 57.2MM W, 1.83M L, PER FT 1,026
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 2.94$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
N8EXV5C
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 69.9MM W, 1.83M L PANDUIT
C2.5LG6
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 69.9MM W, 1.83M L 18
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 2.91$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NUCN3V3
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 44.5MM W, 1.83M L PANDUIT
C1.5LG6
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 44.5MM W, 1.83M L 1,287
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 2.43$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
N6HDFW4
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 17.5MM W, 1.83M L PANDUIT
C.5LG6N
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 17.5MM W, 1.83M L 24
10-20 B. Days
1 Feet
 • 24+ 1.92$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
N6HDFXV
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 31.8MM W, 1.83M L PANDUIT
C1LG6N
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 31.8MM W, 1.83M L 336
10-20 B. Days
1 Feet
 • 24+ 2.10$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
N6HDFWU
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 44.5MM W, 1.83M L PANDUIT
C1.5LG6N
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 44.5MM W, 1.83M L 72
10-20 B. Days
1 Feet
 • 24+ 2.58$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
N6HDFYH
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 57.2MM W, 1.83M L PANDUIT
C2LG6N
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 57.2MM W, 1.83M L 360
10-20 B. Days
1 Feet
 • 24+ 2.66$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
N6HDFZ7
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 82.6MM W, 1.83M L PANDUIT
C3LG6N
WIRING DUCT COVER, LT GREY, PVC, 82.6MM W, 1.83M L 48
10-20 B. Days
1 Feet
 • 24+ 4.00$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
P12Y270
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER, PVC, LT GREY, 31.8MM W, 6FT/1.82M L, PER FT PANDUIT
C1LG6
DUCT COVER, PVC, LT GREY, 31.8MM W, 6FT/1.82M L, PER FT 618
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 1.94$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NUCMZ7N
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER, GREY, PVC, 82.6MM W, 1.82M L PANDUIT
C3LG6
DUCT COVER, GREY, PVC, 82.6MM W, 1.82M L 288
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 3.53$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NHPUT1N
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER PANDUIT
HC1.5LG6
DUCT COVER 78
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 2.67$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
P1DRCF2
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER, WHITE, HALOGEN FREE, 31.8MM W PANDUIT
NC1WH6
DUCT COVER, WHITE, HALOGEN FREE, 31.8MM W 138
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 4.23$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NZRS1KG
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, WHITE, PVC, 44.5MM W, 1.83M L PANDUIT
C1.5WH6
WIRING DUCT COVER, WHITE, PVC, 44.5MM W, 1.83M L 60
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 2.31$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NUCMYW9
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER,GREY, 17.5MM W, 1.82M L PANDUIT
C.5LG6
DUCT COVER,GREY, 17.5MM W, 1.82M L 126
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 1.67$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NUCN46E
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER,GREY, 108MM W, 1.82M L PANDUIT
C4LG6
DUCT COVER,GREY, 108MM W, 1.82M L 90
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 4.25$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NUCN4PK
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER,GREY, 23.8MM W, 1.82M L PANDUIT
C.75LG6
DUCT COVER,GREY, 23.8MM W, 1.82M L 1,200
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 1.83$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NCK2YR
RoHS Certificate of Compliance
HINGED DUCT COVER, BLACK, 2IN W X 6FT L PANDUIT
HC2BL6
HINGED DUCT COVER, BLACK, 2IN W X 6FT L 18
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 3.18$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
PDC41H
RoHS Certificate of Compliance
WIRING DUCT COVER, WHITE, 31.8MM W, 1.83M L PANDUIT
C1WH6
WIRING DUCT COVER, WHITE, 31.8MM W, 1.83M L 342
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 1.83$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NQ12ATG
RoHS Certificate of Compliance
DUCT COVER, PVC, 4"W X 6 L, BLUE PANDUIT
C4IB6
DUCT COVER, PVC, 4"W X 6 L, BLUE 18
10-20 B. Days
1 Feet
 • 6+ 4.46$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל