מחסנית תוכנת תקשורת

חזור>>

Features


Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
F4QX36 TCP/IP STACK, ADDN DEVELOPER LICENSE SEGGER
7.50.02 EMBOS/IPPROBNDLADDSEAT
TCP/IP STACK, ADDN DEVELOPER LICENSE 100
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 2,475.90$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F4QX3A USB DEVICE, ADDN DEVELOPER LICENSE SEGGER
9.50.02 EMUSBDEVPROBNDLADDSEAT
USB DEVICE, ADDN DEVELOPER LICENSE 100
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 1,237.16$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F4QX3G USB HOST, ADDN DEVELOPER LICENSE SEGGER
9.55.02EMUSBHOSTPROBNDLADDSEAT
USB HOST, ADDN DEVELOPER LICENSE 100
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 1,856.53$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F4S024 USB DEVICE, ADDN DEVELOPER LICENSE SEGGER
9.50.02 EMUSBDEVPROBNDLADDSEAT ASIA
USB DEVICE, ADDN DEVELOPER LICENSE 100
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 1,216.21$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F4S026 USB DEVICE, SNGL SOURCE CODE LICENSE SEGGER
9.50.04 EMUSB DEVPRO BUNDL SSL ASIA
USB DEVICE, SNGL SOURCE CODE LICENSE 100
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 4,863.45$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F4S028 USB HOST, ADDN DEVELOPER LICENSE SEGGER
9.55.02EMUSBHOSTPROBNDLADDSEAT ASIA
USB HOST, ADDN DEVELOPER LICENSE 100
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 1,824.31$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F4S02A USB HOST, SINGLE SOURCE CODE LICENSE SEGGER
9.55.04 EMUSB HOSTPROBUNDL SSL ASIA
USB HOST, SINGLE SOURCE CODE LICENSE 100
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 7,294.50$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F546SC MODBUS STACK, MASTER, SOURCE CODE LIC SEGGER
14.00.04 EMMODBUS MASTER SSL
MODBUS STACK, MASTER, SOURCE CODE LIC 1 Each
 • 1+ 2,518.77$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F546SE MODBUS STACK, SLAVE, SOURCE CODE LIC SEGGER
14.01.04 EMMODBUS SLAVE SSL
MODBUS STACK, SLAVE, SOURCE CODE LIC 1 Each
 • 1+ 2,518.77$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F546SG USB DEVICE STACK, SOURCE CODE LIC, 1USER SEGGER
9.50.04 EMUSB DEVPRO BUNDL SSL
USB DEVICE STACK, SOURCE CODE LIC, 1USER 1 Each
 • 1+ 5,037.55$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F546SN USB HOST STACK, SOURCE CODE LIC, 1USER SEGGER
9.55.04 EMUSB HOSTPROBUNDL SSL
USB HOST STACK, SOURCE CODE LIC, 1USER 1 Each
 • 1+ 7,556.32$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה