מבחר מסנניםוערכות

FILTER KIT, 24PCS

 • Lion #: F51ZMA
 • FILTER KIT, 24PCS
 • Manufacturer & SKU:COILCRAFT D301
 • Description:FILTER KIT, 24PCS
 • Availability: Not Available
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: , More prices available

FILTER KIT, 42PCS

 • Lion #: F51ZMC
 • FILTER KIT, 42PCS
 • Manufacturer & SKU:COILCRAFT D302
 • Description:FILTER KIT, 42PCS
 • Availability: Not Available
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: , More prices available

FILTER KIT, 68PCS

 • Lion #: F51ZME
 • FILTER KIT, 68PCS
 • Manufacturer & SKU:COILCRAFT D303
 • Description:FILTER KIT, 68PCS
 • Availability: Not Available
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: , More prices available

FILTER KIT, 14PCS

 • Lion #: F51ZMS
 • FILTER KIT, 14PCS
 • Manufacturer & SKU:COILCRAFT P402
 • Description:FILTER KIT, 14PCS
 • Availability: Not Available
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: , More prices available

FILTER KIT, C-TYPE, SOLDER MNT

 • Lion #: F574K0
 • FILTER KIT, C-TYPE, SOLDER MNT
 • Manufacturer & SKU:TUSONIX 4300-900
 • Description:FILTER KIT, C-TYPE, SOLDER MNT
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 110.93$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

FILTER KIT, PI/C-TYPE, SMD

 • Lion #: F574K4
 • FILTER KIT, PI/C-TYPE, SMD
 • Manufacturer & SKU:TUSONIX 4700-900
 • Description:FILTER KIT, PI/C-TYPE, SMD
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 110.93$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

FILTER DESIGN KIT, 141 PC

 • Lion #: F5GD82
 • FILTER DESIGN KIT, 141 PC
 • Manufacturer & SKU:MURATA EKDMEMP0-V01-KIT
 • Description:FILTER DESIGN KIT, 141 PC
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 43.92$
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

KIT, COMMON MODE CHOKE

 • Lion #: F5VUTC
 • KIT, COMMON MODE CHOKE
 • Manufacturer & SKU:MURATA EKDMGN03-KIT
 • Description:KIT, COMMON MODE CHOKE
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 176.06$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

AC LINE FILTER KIT, 28PC

 • Lion #: F6S2PU
 • AC LINE FILTER KIT, 28PC
 • Manufacturer & SKU:KEMET ACL ENG KIT 03
 • Description:AC LINE FILTER KIT, 28PC
 • Availability: 3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 66.13$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

FILTER ASSORTMENT KIT, 560PC

 • Lion #: F6U0AG
 • FILTER ASSORTMENT KIT, 560PC
 • Manufacturer & SKU:MURATA EKDMGN03A-KIT
 • Description:FILTER ASSORTMENT KIT, 560PC
 • Availability: 3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 164.05$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

FILTER ASSORTMENT KIT, 250PC

 • Lion #: F6U0B2
 • FILTER ASSORTMENT KIT, 250PC
 • Manufacturer & SKU:MURATA EKDMAT04-KIT
 • Description:FILTER ASSORTMENT KIT, 250PC
 • Availability: 3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 173.28$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

DESIGN KIT, EMC-FILTER

 • Lion #: F6YVC4
 • DESIGN KIT, EMC-FILTER
 • Manufacturer & SKU:WURTH ELEKTRONIK 744998
 • Description:DESIGN KIT, EMC-FILTER
 • Availability: 3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 241.04$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

DESIGN KIT, PFC CHOKE

 • Lion #: F6YVDC
 • DESIGN KIT, PFC CHOKE
 • Manufacturer & SKU:WURTH ELEKTRONIK 760801
 • Description:DESIGN KIT, PFC CHOKE
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 213.74$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל


Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
F51ZMA FILTER KIT, 24PCS COILCRAFT
D301
FILTER KIT, 24PCS Not Available 1 Each
More prices available
F51ZMC FILTER KIT, 42PCS COILCRAFT
D302
FILTER KIT, 42PCS Not Available 1 Each
More prices available
F51ZME FILTER KIT, 68PCS COILCRAFT
D303
FILTER KIT, 68PCS Not Available 1 Each
More prices available
F51ZMS FILTER KIT, 14PCS COILCRAFT
P402
FILTER KIT, 14PCS Not Available 1 Each
More prices available
F574HY
RoHS Certificate of Compliance
PI-FILTER KIT, SCREW-IN/SOLDER MNT TUSONIX
4100-900
PI-FILTER KIT, SCREW-IN/SOLDER MNT 1 Each
 • 1+ 58.95$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F574K0
RoHS Certificate of Compliance
FILTER KIT, C-TYPE, SOLDER MNT TUSONIX
4300-900
FILTER KIT, C-TYPE, SOLDER MNT 1 Each
 • 1+ 110.93$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F574K2
RoHS Certificate of Compliance
FILTER KIT, C-TYPE, SCREW-IN/SOLDER MNT TUSONIX
4400-900
FILTER KIT, C-TYPE, SCREW-IN/SOLDER MNT 1
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 69.35$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F574K4
RoHS Certificate of Compliance
FILTER KIT, PI/C-TYPE, SMD TUSONIX
4700-900
FILTER KIT, PI/C-TYPE, SMD 1 Each
 • 1+ 110.93$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
NVNXW74
RoHS Certificate of Compliance
FILTER KIT, C-TYPE, SCREW-IN/SOLDER MNT TUSONIX
4400-900
FILTER KIT, C-TYPE, SCREW-IN/SOLDER MNT 1
10-20 B. Days
1 Kit
 • 1+ 136.65$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F5GD82
RoHS Certificate of Compliance
FILTER DESIGN KIT, 141 PC MURATA
EKDMEMP0-V01-KIT
FILTER DESIGN KIT, 141 PC 1 Each
 • 1+ 43.92$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F5VUTC KIT, COMMON MODE CHOKE MURATA
EKDMGN03-KIT
KIT, COMMON MODE CHOKE 1 Each
 • 1+ 176.06$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F5VUTE KIT, BEAD/COMMON MODE CHOKE/FILTER MURATA
EKDMGN04-KIT
KIT, BEAD/COMMON MODE CHOKE/FILTER 1 Each
 • 1+ 187.07$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F6S2PU AC LINE FILTER KIT, 28PC KEMET
ACL ENG KIT 03
AC LINE FILTER KIT, 28PC 5
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 66.13$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F6U0AG FILTER ASSORTMENT KIT, 560PC MURATA
EKDMGN03A-KIT
FILTER ASSORTMENT KIT, 560PC 3
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 164.05$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F6U0B2 FILTER ASSORTMENT KIT, 250PC MURATA
EKDMAT04-KIT
FILTER ASSORTMENT KIT, 250PC 1
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 173.28$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F6YVC4 DESIGN KIT, EMC-FILTER WURTH ELEKTRONIK
744998
DESIGN KIT, EMC-FILTER 3
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 241.04$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F6YVDC DESIGN KIT, PFC CHOKE WURTH ELEKTRONIK
760801
DESIGN KIT, PFC CHOKE 1 Each
 • 1+ 213.74$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F6YVDS DESIGN KIT, SMT COMMON MODE LINE FILTER WURTH ELEKTRONIK
744725
DESIGN KIT, SMT COMMON MODE LINE FILTER 10
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 209.39$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F6YVDW DESIGN KIT, COMMON MODE POWER LINE CHOKE WURTH ELEKTRONIK
744630
DESIGN KIT, COMMON MODE POWER LINE CHOKE 1 Each
 • 1+ 209.39$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F6YVEK DESIGN KIT, COMMON MODE POWER LINE CHOKE WURTH ELEKTRONIK
744800
DESIGN KIT, COMMON MODE POWER LINE CHOKE 1 Each
 • 1+ 180.83$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F6YVEQ DESIGN KIT, COMMON MODE POWER LINE CHOKE WURTH ELEKTRONIK
744824
DESIGN KIT, COMMON MODE POWER LINE CHOKE 1 Each
 • 1+ 180.83$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F6YVFN DESIGN KIT, PWR LINE COMMON MODE FILTER WURTH ELEKTRONIK
744864
DESIGN KIT, PWR LINE COMMON MODE FILTER 1 Each
 • 1+ 180.83$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F6YVFQ DESIGN KIT, SMT COMMON MODE LINE FILTER WURTH ELEKTRONIK
744230
DESIGN KIT, SMT COMMON MODE LINE FILTER 1 Each
 • 1+ 152.29$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F6YVGC DESIGN KIT, TOROIDAL LINE CHOKE, 127PC WURTH ELEKTRONIK
744705
DESIGN KIT, TOROIDAL LINE CHOKE, 127PC 1 Each
 • 1+ 180.83$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה