רשת נגדים מדוייקת קבועה

חזור>>

RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K

 • Lion #: F2DRRN
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10011003AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 14.89$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K

 • Lion #: F2DRRP
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10011003AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 9.01$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K

 • Lion #: F2DRRQ
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10015002ATS
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 28.91$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K

 • Lion #: F2DRRR
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10015002ATS
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 7.17$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K

 • Lion #: F2DRRU
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10012002AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K
 • Availability: 319  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 10.11$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K

 • Lion #: F2DRRV
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10012002AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K
 • Availability: 319  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 5.86$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23

 • Lion #: F2DRRW
 • RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10011002AT5
 • Description:RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 10.14$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23

 • Lion #: F2DRRX
 • RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10011002AT5
 • Description:RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 5.86$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K

 • Lion #: F2DRS0
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10012001ATS
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 9.51$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K

 • Lion #: F2DRS1
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10012001ATS
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 6.23$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K

 • Lion #: F2DRS4
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT2001AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 10.44$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K

 • Lion #: F2DRS5
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT2001AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 6.32$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R

 • Lion #: F2DRS6
 • RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT1001AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R
 • Availability: 61  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 8.61$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R

 • Lion #: F2DRS7
 • RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT1001AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R
 • Availability: 61  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 3.51$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K

 • Lion #: F36HDK
 • RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT20018001AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K
 • Availability: 89  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 7.51$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K

 • Lion #: F36HDM
 • RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT20018001AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K
 • Availability: 89  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 4.90$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K

 • Lion #: F36HDN
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10019001AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 10.14$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K

 • Lion #: F36HDP
 • RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT10019001AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 5.80$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K

 • Lion #: F36HDS
 • RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT50011002AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K
 • Availability: 253  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 10.14$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K

 • Lion #: F36HDT
 • RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K
 • Manufacturer & SKU:VISHAY MPMT50011002AT5
 • Description:RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K
 • Availability: 253  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 150+ 4.56$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל


Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
F2DRRN RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K VISHAY
MPMT10011003AT5
RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K 1 Each
 • 1+ 14.89$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F2DRRP RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K VISHAY
MPMT10011003AT5
RESISTOR, DIVIDER, 1K/100K 1 Each
 • 150+ 9.01$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F2DRRQ RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K VISHAY
MPMT10015002ATS
RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K Temporary Unavailable 1 Each
 • 1+ 28.91$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRRR RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K VISHAY
MPMT10015002ATS
RESISTOR, DIVIDER, 1K/50K Temporary Unavailable 1 Each
 • 150+ 7.17$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRRU RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K VISHAY
MPMT10012002AT5
RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K 319
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 10.11$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRRV RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K VISHAY
MPMT10012002AT5
RESISTOR, DIVIDER, 1K/20K 319
3-6 B. Days
1 Each
 • 150+ 5.86$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRRW RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23 VISHAY
MPMT10011002AT5
RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23 Temporary Unavailable 1 Each
 • 1+ 10.14$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRRX RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23 VISHAY
MPMT10011002AT5
RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23 Temporary Unavailable 1 Each
 • 150+ 5.86$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRRY RESISTOR DIVIDER, 1K / 5K, 0.1%, SOT-23 VISHAY
MPMT10015001ATS
RESISTOR DIVIDER, 1K / 5K, 0.1%, SOT-23 Temporary Unavailable 1 Each
 • 1+ 12.03$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRRZ RESISTOR DIVIDER, 1K / 5K, 0.1%, SOT-23 VISHAY
MPMT10015001ATS
RESISTOR DIVIDER, 1K / 5K, 0.1%, SOT-23 Temporary Unavailable 1 Each
 • 150+ 4.89$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRS0 RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K VISHAY
MPMT10012001ATS
RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K Temporary Unavailable 1 Each
 • 1+ 9.51$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRS1 RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K VISHAY
MPMT10012001ATS
RESISTOR, DIVIDER, 1K/2K Temporary Unavailable 1 Each
 • 150+ 6.23$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRS4 RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K VISHAY
MPMT2001AT5
RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K Temporary Unavailable 1 Each
 • 1+ 10.44$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRS5 RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K VISHAY
MPMT2001AT5
RESISTOR, DIVIDER, 1K/1K Temporary Unavailable 1 Each
 • 150+ 6.32$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRS6 RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R VISHAY
MPMT1001AT5
RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R 61
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 8.61$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRS7 RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R VISHAY
MPMT1001AT5
RESISTOR, DIVIDER, 500R/500R 61
3-6 B. Days
1 Each
 • 150+ 3.51$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRS8 RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23 VISHAY
MPMT2002ATS
RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23 2,795
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 7.77$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F2DRS9 RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23 VISHAY
MPMT2002ATS
RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, SOT-23 2,795
3-6 B. Days
1 Each
 • 150+ 4.45$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F36HDK RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K VISHAY
MPMT20018001AT5
RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K 89
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 7.51$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F36HDM RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K VISHAY
MPMT20018001AT5
RESISTOR, DIVIDER, 2K/8K 89
3-6 B. Days
1 Each
 • 150+ 4.90$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F36HDN RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K VISHAY
MPMT10019001AT5
RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K Temporary Unavailable 1 Each
 • 1+ 10.14$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F36HDP RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K VISHAY
MPMT10019001AT5
RESISTOR, DIVIDER, 1K/9K Temporary Unavailable 1 Each
 • 150+ 5.80$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F36HDS RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K VISHAY
MPMT50011002AT5
RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K 253
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 10.14$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F36HDT RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K VISHAY
MPMT50011002AT5
RESISTOR, DIVIDER, 5K/10K 253
3-6 B. Days
1 Each
 • 150+ 4.56$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל