סִימפוֹנִיָה

Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
F2A1GY 24BIT DSP AUDIO, SMD, 56362AG120 NXP
DSPB56362AG120
24BIT DSP AUDIO, SMD, 56362AG120 Not Available 1 Each
  • 1+ $21.01
More prices available
F4S9Y6 DSP, FIXEDPOINT, 24BIT, 200MHZ, LQFP-144 NXP
DSPB56720AG
DSP, FIXEDPOINT, 24BIT, 200MHZ, LQFP-144 Not Available 1 Each
  • 1+ $32.75
More prices available
F5VQAE DSP, MULTI CORE, 24BIT, 250MHZ, LQFP-144 NXP
DSPB56724AG
DSP, MULTI CORE, 24BIT, 250MHZ, LQFP-144 297
3-6 B. Days
1 Each
  • 1+ $20.66
More prices available
כמות:
F5VQAG DSP, MULTI CORE, 24BIT, 250MHZ, LQFP-80 NXP
DSPB56725AF
DSP, MULTI CORE, 24BIT, 250MHZ, LQFP-80 Not Available 1 Each
  • 1+ $19.52
More prices available
N5257X2 DSP Type:Fixed Point NXP
DSPB56367AG150.
DSP Type:Fixed Point 200
10-20 B. Days
1 EACH
  • 60+ $19.00
More prices available
כמות:
N5257X6 DSP Type:Fixed Point NXP
DSP56303AG100.
DSP Type:Fixed Point 1,883
10-20 B. Days
1 EACH
  • 60+ $45.36
More prices available
כמות: