מיקרו - בקרים של 16/32 - MCU - PIC / DSPIC

חזור>>

Product Range

RAM Memory Size

No. of Pins

No. of I/O's

Embedded Interface Type

MCU Series

Logic Function Number

Peripherals

MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64

 • Lion #: F29XK6
 • MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24FJ128GA006-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64
 • Availability: 232  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 4.48$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80

 • Lion #: F29XKC
 • MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24FJ128GA008-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 5.55$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XKE
 • MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24FJ128GA010-I/PF
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100
 • Availability: 88  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 6.07$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XKG
 • MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24FJ128GA010-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100
 • Availability: 618  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 5.06$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64

 • Lion #: F29XKK
 • MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24FJ64GA006-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 4.17$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80

 • Lion #: F29XKN
 • MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24FJ64GA008-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80
 • Availability: 3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 5.94$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64

 • Lion #: F29XKU
 • MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24FJ96GA006-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64
 • Availability: 265  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 4.26$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64

 • Lion #: F29XM6
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ128GP206-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Availability: 208  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 9.23$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XM8
 • MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ128GP210-I/PF
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 8.91$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64

 • Lion #: F29XMC
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ128GP306-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 7.06$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XME
 • MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ128GP310-I/PF
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 11.24$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XMG
 • MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ128GP310-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 10.45$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64

 • Lion #: F29XMK
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ128GP506-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Availability: 160  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 7.11$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XMQ
 • MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ128GP510-I/PF
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 8.06$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64

 • Lion #: F29XMU
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ256GP206-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Availability: 331  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 7.59$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XMY
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ256GP210-I/PF
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 8.76$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XN0
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ256GP210-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 8.44$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XN2
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ256GP610-I/PF
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Availability: 89  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 10.00$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XN4
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ256GP610-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 12.43$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64

 • Lion #: F29XN6
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ64GP206-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Availability: 412  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 9.21$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100

 • Lion #: F29XN8
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ64GP210-I/PF
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 9.81$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64

 • Lion #: F29XNE
 • MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24HJ64GP506-I/PT
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64
 • Availability: Temporary Unavailable
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 9.45$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, SOIC-28

 • Lion #: F2QCQ6
 • MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, SOIC-28
 • Manufacturer & SKU:MICROCHIP PIC24FJ32GA002-I/SO
 • Description:MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, SOIC-28
 • Availability: 420  3-6 B. Days
 • Pack Size: 1 Each
 • Prices: 1+ 3.11$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל


Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
F29XK6
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64 MICROCHIP
PIC24FJ128GA006-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64 232
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 4.48$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XKC
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80 MICROCHIP
PIC24FJ128GA008-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80 1 Each
 • 1+ 5.55$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XKE
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24FJ128GA010-I/PF
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100 88
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 6.07$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XKG
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24FJ128GA010-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100 618
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 5.06$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XKK
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64 MICROCHIP
PIC24FJ64GA006-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64 Temporary Unavailable 1 Each
 • 1+ 4.17$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XKN
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80 MICROCHIP
PIC24FJ64GA008-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-80 2
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 5.94$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XKU
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64 MICROCHIP
PIC24FJ96GA006-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64 265
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 4.26$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XM6
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 MICROCHIP
PIC24HJ128GP206-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 208
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 9.23$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XM8
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ128GP210-I/PF
MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100 1 Each
 • 1+ 8.91$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XMA
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ128GP210-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100 1 Each
 • 119+ 5.69$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XMC
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 MICROCHIP
PIC24HJ128GP306-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 1 Each
 • 1+ 7.06$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XME
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ128GP310-I/PF
MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100 1 Each
 • 1+ 11.24$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XMG
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ128GP310-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 40MHZ, TQFP-100 1 Each
 • 1+ 10.45$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XMK
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 MICROCHIP
PIC24HJ128GP506-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 160
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 7.11$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XMQ
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ128GP510-I/PF
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100 1 Each
 • 1+ 8.06$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XMU
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 MICROCHIP
PIC24HJ256GP206-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 331
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 7.59$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XMY
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ256GP210-I/PF
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 1 Each
 • 1+ 8.76$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XN0
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ256GP210-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 1 Each
 • 1+ 8.44$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XN2
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ256GP610-I/PF
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 89
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 10.00$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XN4
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ256GP610-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 1 Each
 • 1+ 12.43$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XN6
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 MICROCHIP
PIC24HJ64GP206-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 412
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 9.21$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
F29XN8
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 MICROCHIP
PIC24HJ64GP210-I/PF
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-100 1 Each
 • 1+ 9.81$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F29XNE
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 MICROCHIP
PIC24HJ64GP506-I/PT
MCU, 16BIT, PIC24, 80MHZ, TQFP-64 1 Each
 • 1+ 9.45$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
יתכן ופרטי המוצר לא מעודכנים, אנא בדוק עם נציגי החברה
F2QCQ6
RoHS Certificate of Compliance
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, SOIC-28 MICROCHIP
PIC24FJ32GA002-I/SO
MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, SOIC-28 420
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ 3.11$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל