אחר 16/32 bit מיקרו - MCU

Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
F2A1RW MCU, 16BIT, HCS12, 16MHZ, LQFP-48 NXP
MC9S12C32CFAE16
MCU, 16BIT, HCS12, 16MHZ, LQFP-48 Not Available 1 Each
 • 1+ $12.26
More prices available
F2A1RY MCU, 16BIT, HCS12, 16MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12C32CFUE16
MCU, 16BIT, HCS12, 16MHZ, QFP-80 2
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $14.91
More prices available
כמות:
F2A1S2 MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-112 NXP
MC9S12DB128CPVE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-112 Not Available 1 Each
 • 1+ $34.48
More prices available
F2A1S4 MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12DJ64CFUE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 Not Available 1 Each
 • 84+ $7.85
F2A1S6 MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, TQFP-80 NXP
MC9S12NE64VTUE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, TQFP-80 Not Available 1 Each
 • 1+ $18.43
More prices available
F2B6YQ MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12A256CFUE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 105
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $29.25
More prices available
כמות:
F2B6YS MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-112 NXP
MC9S12A256CPVE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-112 83
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $31.21
More prices available
כמות:
F2B6YU MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12A32CFUE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 Not Available 1 Each
 • 1+ $11.24
More prices available
F2B6YW MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12C128CFUE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 Not Available 1 Each
 • 1+ $19.09
More prices available
F2B6YY MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-48 NXP
MC9S12C64CFAE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-48 Not Available 1 Each
 • 1+ $16.70
More prices available
F2B6Z4 MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-48 NXP
MC9S12C96CFAE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-48 Not Available 1 Each
 • 1+ $10.15
More prices available
F2B6Z8 MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12DG256CFUE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80 Not Available 1 Each
 • 1+ $35.02
More prices available
F2B6ZC MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-112 NXP
MC9S12DG256CPVE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-112 106
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $32.56
More prices available
כמות:
F2B6ZE MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-112 NXP
MC9S12DT256CPVE
MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP-112 225
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $34.73
More prices available
כמות:
F2B6ZK MCU, 16BIT, HCS12, 50MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12GC64CFUE
MCU, 16BIT, HCS12, 50MHZ, QFP-80 Not Available 1 Each
 • 1+ $12.29
More prices available
F2B6ZY MCU, 16BIT, HCS12, 80MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12XA256CAA
MCU, 16BIT, HCS12, 80MHZ, QFP-80 Not Available 1 Each
 • 1+ $19.57
More prices available
F2B70C MCU, 16BIT, HCS12X, 40MHZ, LQFP-144 NXP
MC9S12XDP512CAG
MCU, 16BIT, HCS12X, 40MHZ, LQFP-144 292
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $30.41
More prices available
כמות:
F2B70G MCU, 16BIT, HCS12X, 40MHZ, LQFP-112 NXP
MC9S12XDP512CAL
MCU, 16BIT, HCS12X, 40MHZ, LQFP-112 52
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $29.66
More prices available
כמות:
F2B70U MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12XDT512CAA
MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, QFP-80 220
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $27.72
More prices available
כמות:
F2B710 MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, QFP-80 NXP
MC9S12XD256CAA
MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, QFP-80 Not Available 1 Each
 • 420+ $8.03
F2B712 MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, LQFP-144 NXP
MC9S12XD256CAG
MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, LQFP-144 Not Available 1 Each
 • 1+ $27.13
More prices available
F2B716 MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, LQFP-112 NXP
MC9S12XD256CAL
MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, LQFP-112 176
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $20.94
More prices available
כמות:
F2BNYG MCU, 16BIT, R8C, 20MHZ, LQFP-32 RENESAS
R5F21134DFP#U0
MCU, 16BIT, R8C, 20MHZ, LQFP-32 Not Available 1 Each
 • 1+ $3.64
More prices available
F2BNYW MCU, 16BIT, R8C, 20MHZ, LQFP-28 RENESAS
R5F211B4NP#U0
MCU, 16BIT, R8C, 20MHZ, LQFP-28 457
3-6 B. Days
1 Each
 • 1+ $1.51
כמות: