אדריכלות כוח

Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
F370N0 IC, MPU, 32BIT, 400MHZ, 272PBGA NXP
MPC5200CVR400B
IC, MPU, 32BIT, 400MHZ, 272PBGA Not Available 1 Each
 • 1+ $38.60
More prices available
F370NC MPU, POWERQUICC, 266MHZ, 783PBGA NXP
MPC8541ECVTAJD
MPU, POWERQUICC, 266MHZ, 783PBGA Not Available 1 Each
 • 36+ $109.75
F3B8CC MPU, E300, POWERQUICC II PRO, 620PBGA NXP
MPC8347VRAGDB
MPU, E300, POWERQUICC II PRO, 620PBGA Not Available 1 Each
 • 36+ $32.82
F3B8CK MPU, E300, POWERQUICC II PRO, 672TBGA NXP
MPC8349EVVALFB
MPU, E300, POWERQUICC II PRO, 672TBGA Not Available 1 Each
 • 24+ $68.70
F3CBZC MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516FPBGA NXP
MPC8270CVRMIBA
MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516FPBGA Not Available 1 Each
 • 40+ $49.57
F3CBZU IC, MPU, 32BIT, POWERQUICC, 352TBGA NXP
MPC8245LVV266D
IC, MPU, 32BIT, POWERQUICC, 352TBGA Not Available 1 Each
 • 24+ $43.58
F3CC04 MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516FPBGA NXP
MPC8247VRTIEA
MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516FPBGA Not Available 1 Each
 • 40+ $28.86
F3CC08 IC, MPU, 32BIT, POWERQUICC, 256PBGA NXP
MPC852TVR100A
IC, MPU, 32BIT, POWERQUICC, 256PBGA Not Available 1 Each
 • 1+ $32.52
More prices available
F3CC0A MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 480FTBGA NXP
MPC8270VVUPEA
MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 480FTBGA Not Available 1 Each
 • 1+ $23.78
F3CC0Q MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516FPBGA NXP
MPC8247CVRMIBA
MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516FPBGA Not Available 1 Each
 • 40+ $23.39
F3CC1E MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516FPBGA NXP
MPC8247CVRTIEA
MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516FPBGA Not Available 1 Each
More prices available
F3CC28 MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 672TBGA NXP
MPC8347VVALFB
MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 672TBGA Not Available 1 Each
More prices available
F3CC2N MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516PBGA NXP
MPC8323EVRAFDC
MPU, 32BIT, POWERQUICC II, 516PBGA Not Available 1 Each
 • 1+ $44.84
F3EHQS MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 620PBGA NXP
MPC8343EVRAGDB
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 620PBGA Not Available 1 Each
 • 24+ $31.07
F3EHR2 MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 620PBGA NXP
MPC8347CVRAGDB
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 620PBGA Not Available 1 Each
 • 36+ $33.72
F3EHR6 MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA NXP
MPC8347EVVAJDB
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA Not Available 1 Each
 • 24+ $46.86
F3EHR8 MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA NXP
MPC8347EVVAJFB
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA Not Available 1 Each
 • 24+ $57.71
F3EHRA MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA NXP
MPC8347EVVALFB
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA Not Available 1 Each
More prices available
F3EHRG MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 620TBGA NXP
MPC8347VVAJDB
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 620TBGA Not Available 1 Each
 • 24+ $43.64
F3EHRN MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA NXP
MPC8349EVVAGDB
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA Not Available 1 Each
 • 24+ $44.99
F3EHRQ MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA NXP
MPC8349VVALFB
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 672TBGA Not Available 1 Each
 • 24+ $59.75
F3EHS2 MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 516PBGA NXP
MPC8321VRADDC
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 516PBGA Not Available 1 Each
 • 1+ $8.23
F3EHT4 MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 740TBGA NXP
MPC8358VVADDEA
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 740TBGA Not Available 1 Each
 • 21+ $32.49
F3EHT6 MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 740TBGA NXP
MPC8360EVVAGDGA
MPU, 32BIT, E300 CORE, PQ II, 740TBGA Not Available 1 Each
 • 21+ $44.84