מחברי תקע ושקעים

חזור>>

TIP JACK, 1000V, 10A, BLACK

 • Lion #: NXDTPHF
 • TIP JACK, 1000V, 10A, BLACK
 • Manufacturer & SKU:ABBATRON HH SMITH 1598-103
 • Description:TIP JACK, 1000V, 10A, BLACK
 • Availability: Not Available
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: , More prices available

TIP JACK

 • Lion #: NUTFFH7
 • TIP JACK
 • Manufacturer & SKU:TENMA SPC15251
 • Description:TIP JACK
 • Availability: 76  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 5.73$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, RED

 • Lion #: ND7AKTC
 • TIP JACK, 5700V, 10A, RED
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0702-001
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, RED
 • Availability: 71  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 2.44$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK

 • Lion #: ND7AKTR
 • TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0703-001
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK
 • Availability: 9,253  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 2.44$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN

 • Lion #: ND7AMGS
 • TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0804-001
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN
 • Availability: 985  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 1.21$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK

 • Lion #: ND7AP5B
 • TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0253-001
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK
 • Availability: 925  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 2.18$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK

 • Lion #: ND7APRX
 • TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0773-001
 • Description:TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK
 • Availability: 649  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 1.82$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP PLUG, 3500V, 10A, GREEN

 • Lion #: ND7AKYW
 • TIP PLUG, 3500V, 10A, GREEN
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0304-001
 • Description:TIP PLUG, 3500V, 10A, GREEN
 • Availability: 543  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 1.90$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK

 • Lion #: ND7AKYH
 • TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0303-001
 • Description:TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK
 • Availability: 904  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 1.43$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP PLUG, 3500V, 10A, RED

 • Lion #: ND7AKY6
 • TIP PLUG, 3500V, 10A, RED
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0302-001
 • Description:TIP PLUG, 3500V, 10A, RED
 • Availability: 2,900  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 1.53$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP PLUG, 3500V, 10A, WHITE

 • Lion #: ND7AKXV
 • TIP PLUG, 3500V, 10A, WHITE
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0301-001
 • Description:TIP PLUG, 3500V, 10A, WHITE
 • Availability: 1,054  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 1.99$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP PLUG, 3500V, 10A, BLUE

 • Lion #: ND7AM19
 • TIP PLUG, 3500V, 10A, BLUE
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0310-001
 • Description:TIP PLUG, 3500V, 10A, BLUE
 • Availability: 462  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 2.34$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE

 • Lion #: ND7AP4P
 • TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0251-001
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE
 • Availability: 211  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 2.98$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE

 • Lion #: ND7APHR
 • TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0210-200
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE
 • Availability: 520  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 7.88$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN

 • Lion #: ND7APFA
 • TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0204-200
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN
 • Availability: 390  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 6.66$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, RED

 • Lion #: ND7APEN
 • TIP JACK, 5700V, 10A, RED
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0202-200
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, RED
 • Availability: 891  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 5.30$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE

 • Lion #: ND7APE9
 • TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0201-200
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE
 • Availability: 1,468  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 5.15$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

CONNECTOR

 • Lion #: ND7D5YQ
 • CONNECTOR
 • Manufacturer & SKU:ABBATRON HH SMITH 108
 • Description:CONNECTOR
 • Availability: 322  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 1.68$
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE

 • Lion #: ND7D9MX
 • TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0610-001
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE
 • Availability: 800  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 2.18$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, YELLOW

 • Lion #: ND7D9CB
 • TIP JACK, 5700V, 10A, YELLOW
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0607-001
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, YELLOW
 • Availability: 1,248  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 1.31$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל

TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN

 • Lion #: ND7D94T
 • TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN
 • Manufacturer & SKU:JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 105-0604-001
 • Description:TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN
 • Availability: 85  10-20 B. Days
 • Pack Size: 1 EACH
 • Prices: 1+ 2.18$ , More prices available
 • כמות:
  יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל


Lion # Image Manufacturer & SKU Description Availability Pack Size Prices
(w/o VAT)
Order
NXDTPHF
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 1000V, 10A, BLACK ABBATRON HH SMITH
1598-103
TIP JACK, 1000V, 10A, BLACK Not Available 1 EACH
More prices available
NBW69ZQ
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 2000V, 10A, BLACK ABBATRON HH SMITH
1506-103
TIP JACK, 2000V, 10A, BLACK 265
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 4.76$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NZTC8E2
RoHS Certificate of Compliance
PIN TIP JACK, 1500V, 5A, BLACK POMONA
4543-0
PIN TIP JACK, 1500V, 5A, BLACK 31
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 13.58$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NY3CV1D
RoHS Certificate of Compliance
INSULATED PIN TIP JACK, 1500V, 5A, BLACK POMONA
3542-0
INSULATED PIN TIP JACK, 1500V, 5A, BLACK 24
10-20 B. Days
10 Package
 • 1+ 57.89$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
NUTFFH7
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK TENMA
SPC15251
TIP JACK 76
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 5.73$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AKTC
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, RED JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0702-001
TIP JACK, 5700V, 10A, RED 71
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 2.44$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AKTR
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0703-001
TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK 9,253
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 2.44$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AMGS
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0804-001
TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN 985
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 1.21$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AP5B
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0253-001
TIP JACK, 5700V, 10A, BLACK 925
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 2.18$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7APRX
RoHS Certificate of Compliance
TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0773-001
TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK 649
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 1.82$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AKYW
RoHS Certificate of Compliance
TIP PLUG, 3500V, 10A, GREEN JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0304-001
TIP PLUG, 3500V, 10A, GREEN 543
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 1.90$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AKYH
RoHS Certificate of Compliance
TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0303-001
TIP PLUG, 3500V, 10A, BLACK 904
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 1.43$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AKY6
RoHS Certificate of Compliance
TIP PLUG, 3500V, 10A, RED JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0302-001
TIP PLUG, 3500V, 10A, RED 2,900
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 1.53$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AKXV
RoHS Certificate of Compliance
TIP PLUG, 3500V, 10A, WHITE JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0301-001
TIP PLUG, 3500V, 10A, WHITE 1,054
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 1.99$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AM19
RoHS Certificate of Compliance
TIP PLUG, 3500V, 10A, BLUE JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0310-001
TIP PLUG, 3500V, 10A, BLUE 462
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 2.34$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7AP4P
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0251-001
TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE 211
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 2.98$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7APHR
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0210-200
TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE 520
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 7.88$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7APFA
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0204-200
TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN 390
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 6.66$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7APEN
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, RED JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0202-200
TIP JACK, 5700V, 10A, RED 891
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 5.30$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7APE9
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0201-200
TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE 1,468
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 5.15$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7D5YQ
RoHS Certificate of Compliance
CONNECTOR ABBATRON HH SMITH
108
CONNECTOR 322
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 1.68$
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7D9MX
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0610-001
TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE 800
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 2.18$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7D9CB
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, YELLOW JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0607-001
TIP JACK, 5700V, 10A, YELLOW 1,248
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 1.31$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל
ND7D94T
RoHS Certificate of Compliance
TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY
105-0604-001
TIP JACK, 5700V, 10A, GREEN 85
10-20 B. Days
1 EACH
 • 1+ 2.18$
More prices available
כמות:
יחידות נוספו לסל. קליק למעבר לסל